ANÀLISI EN TEMPS REAL

ANÁLISIS EN TIEMPO REAL

Consulta el feedback dels teus clients en el núvol, reacciona i millora la seva satisfacció

Especialistes en market research [%img%]

Segmentació i encreuaments a mesura [%img%]

Comparativa Net Promoter Score [%img%]

Mejora la Experiencia del Cliente - Análisis En Tiempo Real

[%img%] Evolució temporal

[%img%] Categorització de comentaris

[%img%] Recomanacions de millora

Més de 1.500 qüestionaris al mes per dispositiu en clients d’alt tràfic

Més de 400 comentaris al mes (suggeriments, crítiques)

Entre 100 i 300 qüestionaris en petit comerç (botigues, farmàcies, restaurants)

Filtres anti-spam (exclou les respostes de nens jugant, repeticions i altres usos fraudulents)

15 vegades més feedback que els qüestionaris en paper

40 vegades més feedback que Tripadvisor

Más de 1.500 cuestionarios al mes por dispositivo en clientes de alto tráfico

Más de 400 comentarios al mes (sugerencias, críticas)

Entre 100 y 300 cuestionarios en pequeño comercio (tiendas, farmacias, restaurante)

Filtros anti-spam (excluye las respuestas de niños jugando, repeticiones y otros usos fraudulentos)

15 veces más feedback que los cuestionarios en papel

40 veces más feedback que Tripadvisor

INFORMES PERSONALITZATS

Informes a mesura amb encreuaments, segmentacions i recomanacions de millora

  • Encreuaments i segmentacions a mesura per descobrir problemes i oportunitats.
  • Coneix el perfil del teu públic, els seus hàbits i interessos en nous serveis.
  • Compara les valoracions de diferents establiments i identifica els que tenen pitjor i millor puntuació.
  • Categorització de comentaris, per identificar els principals temes esmentats pel teu públic.